• +38 (068) 202 9175
  • iftomm@ukr.net

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників


Center for Coordination of International Educational Projects

Центр координації міжнародних освітніх проектів (Center for Coordination of International Educational Projects - CCIEP) спільно з Хмельницькою обласною організацією СНІО України пропонує програми онлайн- та очного стажування за кордоном.

Наша мета - допомога у підвищенні рівня теоретичної та практичної підготовки вітчизняних науково-педагогічних працівників шляхом опанування новітніх унікальних методів, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір.

ОНЛАЙН-СТАЖУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Стажування має на меті:

  • підвищити рівень обізнаності щодо системи підготовки фахівців з вищою освітою у Польщі;
  • вивчити досвід організації освітнього процесу, напрямки наукової діяльності, форми методичної роботи викладача вищої школи;
  • познайомитися з правила та умовами академічної доброчесності;
  • встановити стійкі зв’язки з національною історією, культурою та традиціями системи вищої освіти Польщі;
  • познайомитися з досвідом організації освітньої, організаційної, методичної, наукової та виховної діяльності у Краківській політехниці;
  • сприяти інтеграційним процесам у міжнародний освітній та науковий простір.

Документом, що підтверджує успішне проходженя стажування у Краківській політехніці є сертифікат (6 кр., 180 годин). Навчання відбувається англійською, польською і українською мовами.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 173 від 02.03.2016 р., № 308 від 25.04.2018), наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»
Матеріал оновлюється

СТАЖУВАННЯ В ІЗРАЇЛІ

Навчальні програми стажування у Ізраїлі розкривають перед украінськими викладачами величезні можливості. Вивчаючи досвід Ізраїлю, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні працівники підвищують рівень знань, освоюють нові унікальні методи викладання та навчання, набувають додаткового досвіду дослідницької діяльності та практичного втілення її результатів у виробництво на прикладі стартапів, отримують інформаційний обмін і розширюють наукові контакти.

СТАЖУВАННЯ У ІЗРАЇЛЬСЬКІЙ НЕЗАЛЕЖНІЙ АКАДЕМІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ

У відповідності до чинного Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, наказ №48 від 24.01.2013 МОН України, одним із видів навчання працівників є  короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, "круглі столи" тощо).

За результатами роботи Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні досягнення в науці та освіті" учасники отримають сертифікат, який підтверджує проходженне стажування у кількості 30 годин (1 кредит ECTS) на тему «Інновації в науці та освіті. Досвід Ізраїлю». Мета стажування - активізація співробітництва у академічній і науковій сфері між Україною та Ізраїлем. Сертифікат буде виданий Ізраїльською незалежною академією розвитку науки (האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע בישראל - Israeli Independent Academy for Development of Sciences).

Social Media
Newsletter subscription
Newsletter: