• +38 (068) 202 9175
 • iftomm@ukr.net

НАУКА ТА ОСВІТА

XVIII Міжнародна наукова конференція,

04-11 січня 2024 р., м. Хайдусобосло, Угорщина

Тематика конференції

Тематика конференції охоплює розгляд найрізноманітніших наукових і освітніх завдань, вирішення яких сприятиме науково-технічному прогресу. Основні напрямки роботи конференції:

Технічні науки:

 • нові шляхи підвищення якості та надійності механічних систем;
 • статична, динамічна міцність машин, приладів та апаратури;
 • динаміка роторних систем та вібраційних процесів;
 • секція матеріалознавства;
 • проблеми надійності машин;
 • інформаційні системи і технології;
 • підвищення якості і надійності електронних систем;
 • підвищення надійності і довговічності будівельних матеріалів;
 • секція спеціальних проблем.

Педагогіка:

 • проблеми вищої освіти;
 • інноваційні технології навчання
 • секція навчальних технологій
 • проблеми викладання і навчання

Формат проведення

Конференцію планується провести у змішаному форматі. Пленарне і сеційні засідання відбудуться у м. Хайдусобосло (Угорщина). Для учасників з України буде організовано автобусне перевезення Мукачево-Хайдусобосло. Дистанційні учасники зможуть приєднатись до конференції он-лайн. У програмі конференції запланована зустріч з представниками університету м. Дебрецен (Угорщина).

Привітання учасникам конференції

Сьогодні весь світ переходить від індустріального суспільства до інформаційного. І це не данина моді, а природна вимога розвитку. Бурхливий розвиток науки, техніки, технологій призводить до швидкої зміни виробленої продукції. Тоді доцільним стає використання вже досягнутих знань, винаходів, технологій. У цих умовах провідне місце займає інформація. Інформаційні потоки в світі виросли до таких розмірів, що орієнтуватися в них і вибирати потрібні розділи і області стало надзвичайно важко.

Таким чином, проведення конференцій стає додатковим джерелом інформації, де можуть бути з'ясовані не тільки напрямки досягнутих досліджень і розробок, а й роз'яснені і уточнені приватні практичні питання, адже кожна людина сприймає інформацію по-своєму. Тому ми наполегливо проводимо щорічні міжнародні конференції, де зустрічаються вчені різних країн.

Наш Національний комітет з машинознавства, що входить в міжнародну організацію IFToMM починав проведення конференцій механіків, однак, визнаючи провідну роль машинобудування в розвитку виробництва, сьогодні ми враховуємо, що розвиток йде комплексно, і неможливо домогтися успіхів без розгляду питань економіки, електроніки, освіти. Тому і була сформульована тема конференції «Сучасні досягнення в науці та освіті».

У міру розвитку людства і в зв'язку з цим ускладненням завдань, виникла необхідність об'єднання людей в наукові та творчі колективи. Століття одинаків минули. Сьогодні вирішення складних завдань здійснюються колективами. Це пояснюється відмінністю бачення кожною людиною одного і того ж явища і процесу. Кожен знаходиться в різному просторово-часовому просторі і має свою систему сприйняття.

Крім того, поглиблення знань кожною людиною в якійсь певній області призводить до звуження області знань. Іншими словами, чим глибше знає дане питання людина, тим це питання стає більш вузьким і специфічним. Це призвело до роздроблення знань, виникнення окремих галузей, окремих високопрофесійних фахівців. Але ж природа єдина і тому дослідження і робота на стиках галузей сьогодні більш ефективні. У міру розвитку людського суспільства складність виникаючих завдань зростає, звідси пріоритетність створення багато-функціональних і багатогалузевих колективів.

Мета нашої конференції - зібрати вчених різних країн, які працюють в заявлених галузях, з тим, щоб обмінятися інформацією по проведених робіт, спробувати налагодити взаємодію і визначити можливості організації спільних робіт.

Практика тотального менеджменту рекомендує здійснювати розгляд стратегічних і великомасштабних питань в винесених місцях. Найбільший масштаб, розгляд великої картини вимагає нових перспектив. Якщо засідання проводиться близько до установі, мислення буде обмежено. У зв'язку з цим ми і організовуємо наші конференції поза межами України. При цьому вважаємо за необхідне дати можливість вільного обговорення проблем в вільно формуються групах або секціях, що і передбачено регламентом проводиться конференції.

Кількість учасників наших міжнародних наукових конференцій, що проводяться за кордоном, постійно зростає, що свідчить про позитивну оцінку конференцій вченими різних країн. Ми бачимо, що в результаті обговорення питань на конференціях зростає взаєморозуміння, взаємовплив на напрямки робіт, що проводяться, організовуються навіть міжнародні проекти.

Ми сподіваємося, що наші конференції зроблять свій внесок у справу зміцнення миру, у покращення життя людей на планеті, у розвиток виробничої бази людства. Адже в науці немає меж!

Мови конференції

Робочими мовами конференції є українська та англійська

Подача матеріалів і опублікування

На момент подання усі матеріали повинні відповідати правилам форматування та подання. Усі матеріали повинні бути подані у форматі .docx. Подання, які не відповідають вимогам та інструкціям буде відхилено без розгляду.

Кожен поданий матеріал буде розглянутий трьома членами програмного комітету та буде оцінено на оригінальність, наукову новизну, обгрунтованість, презентабельність та плагіат. Програмний комітет в цілому прийме остаточне рішення про те, які матеріали приймати для презентації на конференції.

Збірник праць конференції буде виданий до її початку і розданий на конференції.

Інструкції для підготовки статей

 • Рукописи доповідей обсягом до 4 сторінок формату А5 українською або англійською мовами повинні бути оформлені відповідно до вимог і відправлені до оргкомітету до 1 грудня 2023 р. на електронну адресу iftomm@ukr.net.
 • До розгляду приймаються статті українською чи англійською мовою, оформлені у Microsoft Word 2003-2013 та надіслані електронною поштою.
 • Формат сторінки – А5 (148x210), орієнтація сторінки – “книжкова”; поля: зліва – 2 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см; Times New Roman, 10 пт., інтервал між рядками – 1;
 • Заголовок статті розміром шрифту (10,5 pt напівжиний) пишеться великими літерами по центру сторінки. Через один інтервал шрифтом (9 pt, курсив) зазначаються прізвища та ініціали усіх авторів, на наступному рядку - місце роботи та Email.
 • Рисунки виконуються в будь-якому графічному редакторі і вставляються в текст у форматі * .gif, * .jpg, * .bmp тощо. Для збереження якості рисунків наполегливо просимо не користуватись вбудованим графічним редактором Word.
 • В кінці статті після підзаголовка Література обов'язково подається список використаних джерел (5-15 найменувань).
 • Матеріали, які не відповідають вимогам, прийматись не будуть. До збірника праць конференції увійдуть тексти доповідей тих авторів, які візьмуть безпосередню участь в конференції, тобто до 1 грудня 2023 р. переведуть оргввнесок і нададуть рукописи доповідей.

 • Разом з текстом статті надсилаються: Анотація (6-10 рядків). Ключові слова: (3-5 слів), написані мовою статті. Анотація і ключові слова можуть бути додані після тексту статті (не публікуються і потрібні для занесення статті у бази даних для наступної індексації.

Інструкції для підготовки презентаційних матеріалів

 • Усна презентація має не перевищувати за часом 10 хвилин. Якщо презентація продовжиться більше 10 хвилин, Ви маєте закінчити презентацію для чіткого виконання програми;
 • Після вашої презентації буде час на запитання та відповіді не більше 5 хвилин;
 • Будь ласка надайте свої файли презентації у вигляді PDF або Microsoft PowerPoint до секретаря або голови секції в кінці попередньої секції або принаймні за 5 хвилин до початку Вашого виступу;
 • Будь ласка, зустріньтесь із головою вашої сесії, щоб повідомити їх про вашу присутність.
 • Щоб мінімізувати технічні труднощі та витрачати час, усі файли презентацій будуть попередньо завантажені на загальний комп'ютер під керуванням Windows, готовий до використання у місці проведення сесії. Використання окремих персональних комп’ютерів чи ноутбуків заборонено. Бажано взяти з собою файл резервного копіювання PDF або Microsoft Powerpoint як на компакт-диску, так і на USB-накопичувачі як резервну копію.

Програмний комітет (технічні науки)

Prof. Goldengorin, Boris I. Ohio University, USA
Prof. Milman Yuly Institute for Problems of Materials Science National Academy of Sciences in Ukraine
Prof. Dobrzañski Leszek Science Center, Gliwice, Poland
Prof. Cherepin, V. T. Kurdyumov Institute for Metal Physics, National Academy of Sciences of Ukraine
Prof. Sobczuk Henryk Polish Academy of Sciences, Poland
Prof. Pietraszek Jacek Director of the Institute of Krakow Polytechnic University, Poland
Prof. Korobko Evguenia A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of NAS of Belarus, Minsk, Belarus
Prof. Bubulis Algimantas Kaunas University of Technology, Lithuania
Prof. Panovko Grigoriy Mechanical Engineering Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Prof. Kwasniewski Janusz AGH University of Science and Technology, Krakow MP, Poland
Prof. Matsevity Yurii Academician of the NAS of Ukraine, Scientific Research Institute of Mechanical Engineering of the NAS of Ukraine, Kharkov, Ukraine
Prof. Gudramovich Vadym National Academy of Sciences in Ukraine, Kiev, Ukraine
Dr. Goroshko Andrii Khmelnitsky National University, Ukraine
Prof. Shevelya, V. V. Khmelnytsky National University, Khmelnitsky, Ukraine
Prof. Wasag Henryk Politechnika Lubelska, Lublin, Poland
Prof. Shorr Boris Central Institute of Aviation Motors, Moscow, Moscow, Russian Federation
Prof. Franchuk Vsevolod National Mining University, Dnipro, Ukraine
Prof. Wróbel Gabriel Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
Prof. Ogorodnikov Vitalii Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine
Prof. Natriashvili Tamaz Dvali Institute of Machine Mechanics, Tbilisi, Georgia
Prof. Khajiyeva Lelya Al Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
Prof. Steblyanko P.A. Dneprodzerzhinsk State Technical University, Ukraine
Prof. Preigerman L.M. Israel Independent Academy for the Development of Sciences, Israel

Програмний комітет (педагогіка)

Prof. Menshikov Vladimir Daugavpils University, Daugavpils, Latvia
Prof. Lapinskyi Vitalii. NAES of Ukraine
Prof. Korejova Tatiana University of Zilina, Zilina, Slovakia
Prof. Podgórecki Józef University of Opole, Poland
Prof. Kartashova Liubov NAES of Ukraine
Prof. Bajtoš, Ján University of P.J. Safaric, Košice, Slovakia
Prof. Dzvinchuk Dmytro Ivano Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
Prof. Tymoshko Hanna State Institution of Higher Education of University of Educational Management National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Dr. Maryna Zembytska Khmelnytsky National University, Ukraine
Prof. Zhavoronkova Galyna National Aviation University, Ukraine
Prof. Kuzmenko, Vasyl Kherson Academy of Continuing Education, Ukraine
Prof. Sliusarenko Nina Kherson State University, Ukraine
Prof. Tarkhan Lenuza Crimean Engineering and Pedagogical University, Crimea
Prof Zavgorodnia Tetiana Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
Prof. Ridei Nataliia National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Prof. Tverezovska Nina National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Prof. Amelina Svitlana National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Організаційний комітет

Голова конференції Проф. Андрій Володимирович Горошко,Хмельницький національний університет, Україна
Заступник голови Проф. В'ячеслав Олександрович Харжевський,Хмельницький національний університет, Україна
Відповідальний секретар Др. Марина Володимирівна Зембицька,Хмельницький національний університет, Україна
Секретар Вероніка Опанасівна Боєва, Інтурист-Хмельницький, Україна

Організатори конференції

IFToMM

SNIO

Khmelnytsky National University

IIADS

Інтурист-Хмельницький

Програма конференції

Політика реєстрації

Кожен матеріал, поданий для публікації, повинен мати принаймні одну реєстрацію до 1 грудня 2023 р., щоб бути включеним у матеріали конференцію. Автори з декількома доповідями мають пройти одну реєстрацію і оплатити один оргвнесок. Учасники, які не зможуть безпосередньо прибути на конференцію, мають пройти реєстрацію і зазначити про їх дистанційну участь.

Процедура оплати

Тип участі сума Оргвнесок покриває
Очна участь. Доповідач або супроводжувальна особа €513 (EUR)
+500 грн реєстр. внесок
 • участь у всіх пленарних і секційних засіданнях;
 • один "пакет учасника" (бедж, програма конференції, канцелярські приладдя, інші додаткові матеріали);
 • один електронний примірник збірника матеріалів конференції (за бажанням - друкований);
 • сертифікат учасника;
 • проживання у двомісному номері готелю 3*+ (10 днів/9 ночей)*;
 • дворазовое харчування (сніданки і вечері);
Очна участь. Доповідач або супроводжувальна особа €364 (EUR)
+500 грн реєстр. внесок
 • участь у всіх пленарних і секційних засіданнях;
 • один "пакет учасника" (бедж, програма конференції, канцелярські приладдя, інші додаткові матеріали);
 • один електронний примірник збірника матеріалів конференції (за бажанням - друкований);
 • сертифікат учасника;
 • проживання у двомісному номері готелю 3*+ (8 днів/7 ночей)*;
 • дворазовое харчування (сніданки і вечері);

Дистанційна (заочна) участь

₴350 (UAH)

 • один електронний примірник збірника матеріалів конференції (за бажанням - друкований);
 • сертифікат учасника;

Зазначена сума за участь у роботі конференції може бути оплачена до 01 листопада 2023 р:

Календар конференції

Кінцева дата
фінальна подача тез/повнотекстових статей 1 грудня 2023 р.
Повідомлення про прийняття/відхилення 1 грудня 2023 р.
Повна оплата 1 листопада 2023 р.
Дати проведення 04-11 січня 2024 р.
hajduszoboszlo

Місце проведення

Конференція відбудеться у готелі Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel Hajdúszoboszló

Термальний курорт Хайдусобосло розташований за 202 км на схід від Будапешта, за 20 км від м. Дебрецен. Це курортне місто за останні 65 років набуло світової популярності. Тут створено всі умови для чудового відпочинку. Комплекс послуг забезпечує високий рівень обслуговування туристів , що прибувають сюди на оздоровлення та відпочинок . У затишному містечку безліч кафе, ресторанів, барів, павільйонів. Влітку сюди приїжджають концертні гурти, цирк, лунапарк, проводяться фестивалі та конкурси.

У 1925 р. в Хайдусобосло внаслідок глибинного буріння приблизно з 1100 метрової глибини прорвалася термальна вода температурою 75 ºС. Було встановлено, що вона містить йод, бром, солі, гідрокарбонати, різні мікроелементи: титан, ванадій, мідь, цинк, срібло, стронцій, барій та свинець. Критий термальний комплекс відкрито цілий рік і працює з 07:00 до 19:00 години. У кожному басейні однаковий лікувальний склад води, різниця лише у її температурі. Йод та інші мінеральні речовини надають коричневого кольору «рідкому золоту». Час перебування в лікувальних басейнах становить 20 хвилин. Купання можна повторювати кілька разів на день із перервами.

Вода термальних джерел Хайдусобосло має міжнародний сертифікат якості та застосовується у лікуванні понад 40 видів хвороб:

 • хронічні запалення суглобів;
 • дегенеративні зміни суглобів;
 • різні хронічні запальні захворювання хребта;
 • хронічний нервовий біль, запалення нервів;
 • реабілітаційне лікування паралічу;
 • хронічні м'язові болі;
 • реабілітаційне лікування після травм, у т.ч. спортивних;
 • у разі затяжних переломів кісток, що важко гояться, сприяння утворенню кісткового рубця;
 • деякі форми звуження судин;
 • хронічні гінекологічні захворювання;
 • хронічні захворювання шкіри;

Протипоказання:

 • гострі запалення;
 • злоякісна пухлина;
 • незадовільна циркуляція крові;
 • сильно підвищений тиск крові;
 • туберкульоз;
 • захворювання ЦНС;
 • вагітність;

Місцеві пам'ятки

Музей сучасного мистецтва, руїни бастіону, музей Бочка Іштвана, виставка історії купалень, колекція Будинку Фазекаш. Поруч із містом розкинувся знаменитий Хортобадьський степ («порожня»). З курорту вирушають екскурсії до міст Дебрецен, Егер, Токай і Хортобадь, Будапешт.

Як дістатись:

1 / 21
hajduszoboszlo
2 / 21
hajduszoboszlo
3 / 21
hajduszoboszlo
4 / 21
5 / 21
5 / 21
5 / 21
5 / 21
5 / 21
5 / 21

Social Media
Newsletter subscription
Newsletter: