• +38 (068) 202 9175
 • iftomm@ukr.net
Про Хмельницьку обласну організацію Спілки наукових та інженерних об'єднань України

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

логотип СНІО Хмельницька обласна організація Спілки наукових та інженерних об'єднань України є місцевим осередком всеукраїнської громадської неприбуткової організації Спілки наукових та інженерних об'єднань України (СНІО), утвореної відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», яка об’єднує на основі спільних інтересів на засадах добровільності та рівноправності громадян України, колективи підприємств, установ та організацій для реалізації мети та поставлених завдань.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

Основними завданнями Спілки є

 • координація дій членів Спілки;
 • сприяння інвестиційним та інноваційним процесам;
 • сприяння здійсненню прогресивних технічних, економічних перетворень в Україні, налагодженню взаємовигідних зв’язків між підприємствами, регіонами України та іншими країнами;
 • формування науково-обгрунтованої громадської думки;
 • сприяння просвітницькій діяльності з підвищення кваліфікації, професійного рівня, підготовці й перепідготовці кадрів та інших напрямків;
 • інформаційна, правова підтримка членів Спілки;
 • розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • сприяння визнанню, відзначенню, підвищенню іміджу інженера;
 • розвиток науки та інженерії як особливого виду інтелектуальної діяльності;
 • пропаганда досягнень науки і техніки, передового досвіду.

Реалізуючи ці завдання, Спілка в установленому порядку:

 • представляє й захищає свої права та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • сприяє вирішенню науково-технічних проблем діючих виробництв шляхом використання прогресивних і екологічно чистих технологій і розробок;
 • сприяє інноваційному розвитку та співробітництву, залученню інвестицій;
 • вносить пропозиції до органів влади і управління;
 • сприяє розвитку громадської системи підвищення кваліфікації;
 • виступає засновником підприємств, установ та організацій, необхідних для виконання статутних цілей;
 • за необхідністю бере участь в атестації інженерів, спеціалістів;
 • організовує проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок;
 • бере участь у роботі міжнародних організацій, сприяє розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва;

Як некомерційна членська організація, ми підтримуємо плату. Ми зобов’язані залишатися стійкими та відповідально керувати своїми фінансами. Фінансова стійкість означає, що ми можемо підтримувати організацію на плаву та підтримувати нашу віддану службу науковій комунікації, тому важливо, щоб члени вчасно сплачували свої внески.

НАША КОМАНДА
 • Горошко Андрій Володимирович
  Горошко Андрій Володимирович

  Доктор технічних наук, професор, голова Хмельницької обласної організації спілки наукових та інженерних наук України

 • Зембицька Марина Володимирівна
  Зембицька Марина Володимирівна

  Кандидат педагогічних наук, доцент, учений секретар Ради Хмельницької обласної організації спілки наукових та інженерних наук України

Секція машинознавства
Харжевський В'ячеслав Олександрович
Харжевський В'ячеслав Олександрович

Доктор технічних наук, професор, керівник центру Solidworks

У Хмельницькому національному університеті з 2011 року успішно функціонує центр SOLIDWORKS, що має офіційний статус від корпорації SOLIDWORKS – Academic Certification Provider. В центрі щороку проводиться навчання та сертифікація за міжнародними сертифікаційними програмами з комп’ютерного 3D-моделювання та інженерного аналізу. Однією з таких сертифікаційних програм є Certified SOLIDWORKS Associate, що дозволяє студентам після проходження навчання пройти незалежну міжнародну сертифікацію та отримати відповідний сертифікат. У 2019 році такий черговий курс навчання та сертифікація проводились для студентів факультету інженерної механіки таких спеціальностей як «Галузеве машинобудування» «Автомобільний транспорт», «Агроінженерія», «Прикладна механіка», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Секція динаміки і міцності машин, приладів і апаратури

Метою роботи є підвищення якості, надійності та довговічності виробів електроніки шляхом розробки методів та засобів вивчення їх міцності, проведення досліджень і вдосконалення на цій основі їх конструкцій та технологій виготовлення. Робота складається з трьох самостійних частин: статичної міцності; динамічної міцності; неруйнівного контролю, діагностування і прогнозування міцності виробів електронної техніки. Проведено теоретичні і експериментальні дослідження статичної та динамічної міцності типових електронних елементів: резисторів, конденсаторів, мікросхем друкованих плат, діодів, мікромодулів в експлуатаційних умовах. Розглянуто неруйнівні методи контролю, діагностування і прогнозування міцності на базі явища акустичної емісії (АЕ).

Основні теоретичні результати

- розроблена теорія розрахунку на міцність типових компаундованих елементів електронної техніки: конденсаторів, резисторів, герметизованих конструкцій мікромодулів, фоторезисторів, вузлів герметизації приладів, інтегральних мікросхем, склоспаїв з урахуванням температурних полів, контактних тисків, експлуатаційних факторів, розкидів значень фізико-механічних характеристик матеріалів, які сполучаються, а також граничних напружень з урахуванням дефектів структури матеріалів; - розв’язана множинна зворотна задача обґрунтованого призначення допусків на значення фізико-механічних характеристик матеріалів, що сполучаються, визначені їх геометричні розміри; - розроблено розрахунково-експериментальний метод ідентифікації фізико-механічних характеристик полімерних матеріалів в рамках розрахункової моделі, яка описує напружено-деформівний стан двошарової циліндричної конструкції “шуканий матеріал – пробний матеріал”; - теоретичні основи опрацювання статистичних матеріалів при багатомодальному законі розподілення; - розроблені основи теорії віброізоляції пластин (друкованих плат) на тканинній підвісці з демпфером сухого тертя; - комп’теризований збір та опрацювання сигналів акустичної емісії в трьохвимірній постановці, систему локації сигналів акустичної емісії

Секція технології машинобудування
Мілько Володимир Володимирович
Мілько Володимир Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

ВОДНЕВОДИФУЗІЙНА МЕХАНІЧНА ОБРОБКА КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

У сучасному машинобудуванні прагнуть виготовити більшість виробів методами безвідходної технології, однак, частка обробки різанням продовжує складати 40%. Застосування важкооброблюваних конструкційних матеріалів (високоміцні, жаростійкі і жароміцні сталі і сплави) пов'язано з проблемою стружковидалення (стружколамання). Ці фактори призводять до передчасного виходу з ладу інструменту і зниження продуктивності. Удосконалення прийомів підвищення зносостійкості різального інструменту, оброблюваності конструкційних матеріалів і продуктивності процесу різання була і є актуальною проблемою, що стоїть перед дослідниками і виробничниками.

Існує велика кількість способів і методів, що дозволяють підвищити працездатність різального інструменту, серед яких заслуговує на увагу спосіб, запропонований авторами, в основі якого лежить використання зміни фізико-механічної ситуації в зоні різання в присутності водню - водневодифузійної обробки (ВДО).

У Хмельницькому національному університеті були розроблені кілька спеціальних технологій отримання гідриду титану в якості покриття на ріжучому інструменті.

Представлені результати досліджень підтверджують правомірність запропонованої гіпотези підвищення оброблюваності конструкційних матеріалів в середовищі газоподібного водню, що проникає в зону різання під дією високих температур, великих контактних напруг, високого ступеня пластичної деформації і, окрихчуючи зону передруйнування, полегшує процес стружкоутворення. В результаті такої взаємодії зменшуються складові сили різання, температура в зоні різання і, природно, знос інструменту.
В якості джерела водню пропонується використання акумуляторів водню на основі інтерметалідів і композиційних матеріалів промислового виготовлення, що забезпечують достатню кількість водню для тривалого використання при механообробці важко-оброблюваних матеріалів, які володіють високою в'язкістю, міцністю і іншими особливими властивостями.
Встановлено зв'язок між структурою, хімічним складом, термообробкою інструментального матеріалу, а також навантажувально - температурним фактором з одного боку і опору руйнуванню під впливом водню з іншого боку.

Секція дизайну і проєктної графіки
Ковтун Ігор Іванович
Ковтун Ігор Іванович

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедрою дизайну і проєктної графіки

Cекція новітніх технологій біомеханіки
Зембицький Богдан Валерійович
Зембицький Богдан Валерійович

Лікар-травматолог-ортопед

Як нас знайти:
Social Media
Newsletter subscription
Newsletter: