• +38 (068) 202 9175
 • iftomm@ukr.net

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МАШИНОЗНАВСТВА - ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ ФЕДЕРАЦІЇ З ТЕОРІЇ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ (IFTOMM)

Про Національну раду України з машинознавства (Український національний комітет IFToMM)

ЦІЛІ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ

1. Основною метою діяльності Національної ради є координація зусиль українських вчених і інженерів, обмін досвідом роботи та пропаганда досягнень вітчизняної науки і техніки шляхом участі українських фахівців у IFToMM логотип міжнародних форумах і проведення таких в Україні та за кордоном, участь українських та зарубіжних фахівців у вирішенні актуальних завдань для нашої країни, проведення наукової, екологічної, науково-просвітницької діяльності, сприяння збереженню, розвитку і використанню науково-технічного та інноваційного отенціала, найбільш повного задоволення і проведення в життя творчих і професійних інтересів вчених, інженерів, фахівців, забезпечення їх соціально-правової захищеності, цілеспрямованому розвитку відповідних напрямів науки, обмін досвідом.

2. Основними завданнями Національної ради є:

логотип ХНУ

 • сприяння просвітницькій діяльності з підвищення кваліфікації, професійного рівня, підготовки та перепідготовки кадрів та інших напрямків;
 • розвиток науки та інженерії як особливого виду інтелектуальної діяльності;
 • пропаганда досягнень науки і техніки, передового досвіду;
 • розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва.

3. Реалізуючи ці завдання, Національна рада в установленому порядку:

 • cприяє розвитку галузі машинознавства за допомогою теоретичних і експериментальних досліджень і застосування їх результатів на практиці;
 • Розширює контакти між людьми і організацій різних країн, зайнятих науковою або інженерною роботою в області машинознавства або споріднених наук;
 • Організовує виставки, конференції, форуми, симпозіуми, семінари та круглі столи, в тому числі міжнародні, субсидує національні конференції та симпозіуми з міжнародною участю;
 • cприяє обміну науковою та інженерною інформацією та експертами, сприяє публікаціям доповідей міжнародних конференцій і симпозіумів та інших спеціальних публікацій;
 • заохочує міждержавні візити експертів і студентів, а також окремих особистостей;
 • поважає і визнає видатних вчених, інженерів і організацій в області машинознавства;
 • встановлює необхідні відносини з іншими міжнародними організаціями та спілками, чия діяльність представляє інтерес для Національної ради.

4. Національна рада представляє Україну в Міжнародній Всесвітньої організації IFToMM, цілі і завдання діяльності Національної ради не суперечать конституції IFToMM.

Запрошуємо колектив або окремих фахівців Вашої організації (підприємства, лабораторії, відділу) стати членом Національної Ради України з машинознавства (українського комітету IFToMM).

Безліч наукових і інженерних розробок фахівців нашої країни вийшли на світовий рівень, отримали визнання за кордоном, а їх автори гідно репрезентавалі України в багатьох країнах світу. Зі свого боку Національна рада України з машинознавства (Український комітет ІFТоММ) також проводить міжнародні форуми, метою яких є не тільки обмін досвідом та пропаганда досягнень вітчизняної науки і техніки, а й залучення зарубіжних фахівців для участі у вирішенні актуальних для нашої країни завдань економіки, промисловості , освіти.

Однак, Національний комітет ІFТоММ - громадська організація і в останні роки має обмежене фінанси для проведення таких заходів.
Ми сподіваємося, що Ви поділяєте нашу впевненість в тому, що для становлення в світовому співтоваристві нашої молодої держави, для підняття її престижу і авторитету велику роль відіграє визнання в світі досягнень його вчених і інженерів, на що і націлена деятельнсоті нашої організації. Все це в якійсь мірі оберігає від відтоку кадрів і зберігає науковий і інженерний потенціал України.

Член Ради має право:

 • користуватися підтримкою Ради в своїй діяльності,
 • брати участь в зборах членів Ради, науково-технічних конференціях, семінарах, конкурсах, які проводяться Радою,
 • отримувати допомогу в реалізації своїх творчих планів,
 • отримувати від Ради інформацію про науково-технічні конференції, семінари, конкурси, що проводяться ІFТоММ,
 • обговорювати питання діяльності Ради та вносити пропозиції щодо вдосконалення його роботи,
 • обирати і бать обраним до всіх органів Ради.

Для того, щоб стати членом Ради, необхідно надіслати на нашу адресу лист-заявку, форму якої можна отримати тут.

Керівники Національної ради з машинознавства

 • Силін Радомир Іванович
  Силін Радомир Іванович

  Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, президент Національної ради України з машинознавства (1998-2018)

 • Ройзман Вілен Петрович
  Ройзман Вілен Петрович

  Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, віце-президент Національної ради України з машинознавства (1998-2020)

 • Горошко Андрій Володимирович
  Горошко Андрій Володимирович

  Доктор технічних наук, професор, голова Національної ради України з машинознавства, член Ізраїльської незалежної академії розвитку науки

Social Media
Newsletter subscription
Newsletter: