English Version Русская версия  

Украинский национальный комитет IFToMM

Освітній портал
Предложения к сотрудничеству

1. Балансування роторів, що швидко обертаються

Результати виконаних досліджень лягли в основу видання двотомника "Основи балансувальної техніки", книг "Вібрація і врівноваження авіадвигунів", "Довідник з балансування". Роботи в цьому напрямі представлялися доповідями в країнах СНД, Франції, США, Чехії, Бразилії, Італії, Норвегії, Фінляндії. В свою чергу Національна рада з Машинознавства у 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004-2007 роках сама була організатором Міжнародних конференцій та семінарів з динаміки роторних систем і балансувальної техніки. В розвитку цього наукового напряму розроблено десятки нових методів балансування, п’ятнадцять з яких захищені авторськими свідоцтвами. Створена лабораторія балансувальної техніки, яка містить та розробляє необхідне обладнання, апаратуру і методики випробування. Економічний ефект від впровадження розробок цього напряму складає більш як 1,2 млн. крб. в рік в цінах 1970-1980 років.

2. Дослідження статичної і динамічної міцності в радіоелектронній техніці

Значні результати досягнуті Національною радою з Машинознавства в дослідженнях, які виконувались на замовлення провідних наукових і виробничих закладів: Центрального науково-дослідного радіотехнічного інституту (м. Москва), НВО «Позітрон», НДІ «Гіріконд» та НВО «Авангард» (м. Санкт-Петербург), ВО »Комуніст» (м. Київ), підприємств м. Хмельницького, Харкова, Чернівців. Виконано понад 250 теоретичних та експериментальних робіт, створені лабораторії статичної і динамічної міцності виробів радіоелектроніки, які оснащені унікальним обладнанням, розроблені методики та спеціальна апаратура. Більшість робіт виконувалось на натурних виробах і матеріалах, які впроваджувались у виробництво. Лише частковий економічний ефект за актами впровадження становив не менш як 1,5 крб. в рік (в цінах 1970-1980 років). На 1 крб. заробітної платні робітників цієї групи держава отримувала більш як 100 крб. доходу. В наш час за матеріалами проведених дослідів проводится підготовка студентів і випуск фахівців з динаміки та міцності виробів радіоелектроніки. Пріоритет, новітність та цінність робіт підтверджується публікаціями в академічних міжнародних і республіканських виданнях, авторськими свідоцтвами, захищеними докторськими та кандидатськими дисертаціями, доповідями на міжнародних конференціях.

3. Застосування явища акустичної емісії (АЕ) для неруйнівного контролю, діагностики та прогнозування міцності виробів різних галузей техніки

Підібрана апаратура, обладнання, створено дослідницький комплекс, розроблено акусто-емісійний прилад ПАВЕ-1 для контролю якості зварних швів мікрозборок СВЧ і діагностування елементів РЕА, відпрацьовано математичне забезпечення дослідницького комплексу АЕ з ЕОМ на лінії. Результати науково-технічної роботи в цій галузі і співпраці з комітетом державного нагляду за охороною праці були продемонстровані і високо оцінені на виставці ПОЖЕКСПО-2004, яка проходила 26-29 квітня 2004р. в м. Києві. Організатор виставки: Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Хмельницкий национальный университет , Институтская, 11, 29016, Хмельницкий, Украина. Тел. +380 (68) 2029175; Факс +380 (3822) 23265
© 2017 Все размещенные на сайте материалы принадлежат Национальному совету Украины по машиноведению.